Geplaatst op maandag 16 maart, 2020, 17:39

Maatregelen n.a.v. COVID-19

Onze eerstvolgende bijeenkomsten in Maastricht (20 maart) en Heerlen (3 april) gaan vanwege COVID-19 (het coronavirus) helaas NIET door.

Voor meer informatie kunt U terecht bij COC Limburg (info@coclimburg.nl) en het RIVM.

Geplaatst op donderdag 28 november, 2019, 18:26

Nieuwe locatie in Heerlen

Het bestuur van COC Limburg heeft helaas de beslissing moeten nemen om de samenwerking met Café Dancing Anders op te zeggen. Voor vragen en/of opmerkingen over deze beslissing kunt U ’t beste contact opnemen met het bestuur van COC Limburg via bestuur@coclimburg.nl.

Deze beslissing heeft jammer genoeg ook gevolgen voor onze werkgroep, Transgender Limburg. Wij zijn dan ook de afgelopen tijd druk bezig geweest om een nieuw onderkomen te vinden voor onze Heerlense bijeenkomsten op de 1e vrijdag van de maand.

Inmiddels kunnen wij melden dat wij een nieuw onderkomen gevonden denken te hebben bij Grand Café Schuttershof aan de Valkenburgerweg 23, 6411 BM te Heerlen.

Wij hopen jullie vanaf 6 december 2019 van harte welkom te mogen heten op onze nieuwe locatie.

Geplaatst op maandag 20 november, 2017, 21:59

Transgender Day or Remembrance 2017

Op TD’oR, Transgender Day or Remembrance, 20 november, wordt wereldwijd stil gestaan bij transgenders en niet binaire mensen die vermoord werden omdat zij anders zijn. Afgelopen jaar zijn 325 van onze lotgenoten door zo’n hate-crime om het leven gekomen. Sinds het begin van de registratie zijn 3.343 moorden op transgenders genoteerd. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Latijns-Amerika.
 
Het afgelopen jaar zijn 3 transgenders in Europa vermoord. Toch reflecteren deze slachtoffers een wereldwijde trend. Het geweld tegen transgenders en niet binaire personen is vaak verweven met andere factoren zoals armoede en de slechte economische situatie waarin veel van onze lotgenoten leven. Zelfs in Nederland, waar ook een slachtoffer viel te betreuren, is 25% van de transgenders werkloos of hebben een WAO uitkering.
 
Veel slachtoffers behoren tot minderheden zoals vluchtelingen en migranten. Veel transgenders leven bovendien in een sociaal isolement. Het Italiaanse slachtoffer dat geregistreerd staat als ‘Onbekend, zonder naam’, spreekt boekdelen. Helaas is zij niet de enige die afgelopen jaar eenzaam om het leven kwam.
 
Het betreft alleen de geregistreerde slachtoffers, het feitelijke aantal slachtoffers is veel hoger. Niet alle hate-crimes worden als zodanig geregistreerd. Er zijn zelfs landen waar geen registratiesysteem bestaat. Zelfmoord is niet opgenomen in het huidige registratiesysteem.
 
Volgens ons zouden veel transgenders die zichzelf van het leven beroofden ook tot hate-crimes gerekend kunnen worden. De zware omstandigheden waar veel transgenders in de wereld moeten leven vol haat en discriminatie, laat voor veel mensen geen andere uitweg over dan uit het leven te stappen.
 
Zelfs 19 jaar na de brute moord op Rita Hester, een Afro-Amerikaanse transgendervrouw, die tot de Transgender Day of Remembrance leidde, horen wij nog steeds over wrede moorden op onze lotgenoten overal ter wereld.
 
De enige manier om ons tegen deze vorm van bruut geweld te keren, is steeds onze stem te laten weerklinken, steeds weer op te komen voor fundamentele mensenrechten en steeds weer opnieuw te streven naar internationale solidariteit. Veel slachtoffers hadden niet anders gewild.

Geplaatst op vrijdag 23 juni, 2017, 16:03

‘Het Grote Roze Boek voor de Katholieke Kerk’

Op 4 juli 2014 wordt om 14:00 uur het eerste exemplaar van ‘Het Grote Roze Boek voor de Katholieke Kerk’ aan bisschop de Korte van Den Bosch overhandigd.
In ‘Het Grote Roze Boek voor de Katholieke Kerk’ beschrijft religieus antropologe Bea Tilanus iets over haar persoonlijke geloofsbeleving en beschrijft zij de positie van transgenders in de Katholieke kerk.
Het boek wordt uitgegeven door Boekscout:
“Op een liefdevolle wijze wordt een heikel thema beschreven.”

Nadat bisschop de Korte van Den Bosch de viering in de Sint Jan en de daarbij behorende zegen op 24 juni, Roze Zaterdag, heeft afgelast, wil hij op kleine schaal een open dialoog met de LGBT-gemeenschap aangaan.
Als eerste is Bea Tilanus aan de beurt om met een kleine delegatie gelovigen de kerk kleurrijk te maken. Bea is al jaren actief in de Lambertusparochie van Mheer, Limburg. ‘Het Grote Roze Boek voor de Katholieke Kerk’ is een goed hulpmiddel tot een dialoog te komen. Het boek geeft een andere visie op het kerkelijk gebeuren.

Op verzoek van de bisschop kan er geen pers bij het gesprek aanwezig zijn om het open karakter van het gesprek te waarborgen.
Wel is na afloop van het gesprek, om 15:00 uur, een ontmoeting met de pers in grand café Silva Ducis, de Parade 7-9, naast het bisschoppelijk paleis. Daar staat het gesprek met de bisschop centraal, de positie van gelovige LGBTI-ers en zal ‘Het Grote Roze Boek voor de Katholieke Kerk’ aan de aanwezige pers overhandigd worden. Voor die bijeenkomst bent u van harte uitgenodigd.

Meer informatie over dit persbericht kunt U krijgen bij:
Bea Tilanus
molenarinnetje@gmail.com
+31 6 3754 4775

Geplaatst op donderdag 18 mei, 2017, 21:07

Nieuwe coördinator

Hoi allemaal, graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Kathelijn Hensgens en sinds mei 2017 ben ik de nieuwe coördinatrice voor Transgender Limburg. Ik ben geboren en getogen in Heerlen, woon in Landgraaf en werk fulltime, als Software Architect, bij een bedrijf in Geleen.

Samen met mijn partner, Eliene Timmer, zal ik de touwtjes van Transgender Limburg stevig in handen nemen en er alles aan doen om ondersteuning te bieden aan en emancipatie te bevorderen voor onze gemeenschap.

Ik heet iedereen welkom op de 3e vrijdag van de maand, om samen met ons een drankje te drinken in Café Rosé.