Geplaatst op vrijdag 23 juni, 2017, 16:03

Op 4 juli 2014 wordt om 14:00 uur het eerste exemplaar van ‘Het Grote Roze Boek voor de Katholieke Kerk’ aan bisschop de Korte van Den Bosch overhandigd.
In ‘Het Grote Roze Boek voor de Katholieke Kerk’ beschrijft religieus antropologe Bea Tilanus iets over haar persoonlijke geloofsbeleving en beschrijft zij de positie van transgenders in de Katholieke kerk.
Het boek wordt uitgegeven door Boekscout:
“Op een liefdevolle wijze wordt een heikel thema beschreven.”

Nadat bisschop de Korte van Den Bosch de viering in de Sint Jan en de daarbij behorende zegen op 24 juni, Roze Zaterdag, heeft afgelast, wil hij op kleine schaal een open dialoog met de LGBT-gemeenschap aangaan.
Als eerste is Bea Tilanus aan de beurt om met een kleine delegatie gelovigen de kerk kleurrijk te maken. Bea is al jaren actief in de Lambertusparochie van Mheer, Limburg. ‘Het Grote Roze Boek voor de Katholieke Kerk’ is een goed hulpmiddel tot een dialoog te komen. Het boek geeft een andere visie op het kerkelijk gebeuren.

Op verzoek van de bisschop kan er geen pers bij het gesprek aanwezig zijn om het open karakter van het gesprek te waarborgen.
Wel is na afloop van het gesprek, om 15:00 uur, een ontmoeting met de pers in grand café Silva Ducis, de Parade 7-9, naast het bisschoppelijk paleis. Daar staat het gesprek met de bisschop centraal, de positie van gelovige LGBTI-ers en zal ‘Het Grote Roze Boek voor de Katholieke Kerk’ aan de aanwezige pers overhandigd worden. Voor die bijeenkomst bent u van harte uitgenodigd.

Meer informatie over dit persbericht kunt U krijgen bij:
Bea Tilanus
molenarinnetje@gmail.com
+31 6 3754 4775