De Bijeenkomst van Ouders Transgenders Limburg (B.O.T.L.) is opgezet met het doel, dat ouders van transgenders elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Ouders hebben andere zorgen dan de transgender zelf. Deze heeft vaak al een verborgen ontwikkeling doorgemaakt, voordat de ouders dit te horen krijgen.

Als ouder start men dan met een achterstand en wordt erdoor overvallen. Soms weet men het allang. Er zijn veel vragen en onzekerheden: moeite met accepteren, schaamte, angst, een veranderd toekomst beeld, de reactie van de omgeving, hoe gaat het transitie traject verlopen, etc.

Het is begrijpelijk dat men hierover graag in een vertrouwde omgeving wilt praten. Wij willen een luisterend oor bieden en U ondersteunen d.m.v.:

  • het delen van elkaars ervaringen
  • oprechte aandacht en interesse
  • het geven van voorlichting
  • een positieve benadering en acceptatie bevordering van de transgender
  • het bespreken van een gezamenlijk gekozen thema of documentaire (film)

Wij heten U van harte welkom op onze avonden, elke tweede vrijdag van de maand, Rijksweg Zuid 170, 6134AG, Sittard van 19.30U tot 22U. De deur is open vanaf 19.00 uur.

U vind ons ook op Facebook: Ouders van Transgenders Limburg.