Welkom op de website van Transgender Limburg!

Sinds 2012 zijn wij met een leuk en enthousiast team actief om in Limburg en de Euregio een platform te bieden aan transgenders, in de breedste zin van het woord. Maar niet alleen voor transgenders, ook mensen die zich verbonden voelen met de transgender gemeenschap, of die meer informatie willen, zijn bij ons welkom!

Transgender Limburg is er voor iedereen bij wie de identiteit of expressie als man, vrouw of anders niet overeenkomt met het geboortegeslacht. Transgender zijn komt in vele variaties.

Wij willen ons inzetten voor transgenders op meerdere manieren. Elkaar ontmoeten en regionaal een transgendernetwerk opbouwen, voorlichtingen en trainingen verzorgen, het thema onder de aandacht brengen om zichtbaarheid, kennis en gelijke behandeling te bevorderen, een sociale kaart op te bouwen. We willen proberen een positief beeld neer te zetten als het over transgenders gaat. Daarom willen we naar buiten treden in de media en jaarlijks een publiek project organiseren.

Wij zijn geen hulpverleners. Indien je een hulpvraag hebt, kunnen wij hooguit een suggestie doen over een instantie die jou mogelijk kan helpen.

Transgender Limburg is onderdeel van COC Limburg, en we zijn gevestigd op de Bogaardenstraat 43, 6211 SN te Maastricht.