Geplaatst op donderdag 3 september, 2015, 12:00

“Vanaf 1 juli 2014 is het mogelijk voor transgenders om hun juridische geslacht en voornaam aan te laten passen zónder verplicht hormoongebruik en operaties. De laatste jaren is bij een breed publiek meer bekend geworden over transgender mensen.”

– Movisie, 19 Augustus 2015

In dit artikel van Movisie wordt de huidige situatie voor trans* mensen en de obstakels die trans* mensen tegenkomen mooi op een rijtje gezet. Een veel voorkomend probleem is dat er te weinig kennis is over genderidentiteit en trans* mensen. Movisie, in samenwerking met Transgender Netwerk Nederland, heeft daarom in April 2013 “Aandacht voor de T in LHBT-beleid” gepubliceerd, hierin wordt aangegeven wat gemeenten en lokale organisaties kunnen doen voor transgender personen.

Op 1 september verschijnt een herziene versie van “Aandacht voor de T in LHBT”

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Lees hier meer over Movisie