Tagarchief: Gender identiteit

Geplaatst op zaterdag 27 augustus, 2016, 12:49

Willemijn da Campo exposeert in K26 te Oss

“scroll down for the English version”

Willemijn exposeert op uitnodiging van, en met Marion Vos en twee andere kunstenaars, Anita de Baaij en Han Klinkhamer.
De foto in deze uitnodiging is bedoeld als “teaser” van een van de 9 werken die ze exposeert. Zowel Marion als Willemijn werken rondom het thema gender identiteit, weliswaar vanuit een verschillende invalshoek, maar elkaar op een mooie wijze aanvullend.

Werken:

een ruimtelijke tekst installatie van 3 x 4 x 2 1/2 meter met de titel “heartland reasoning”over het dominante binaire gender denken en de uitsluiting van “anderen” die ook ingaat op de HB2 wet in North Carolina.

Zes portretten in reliëf (trans anthology),

een hangende sculptuur met de titel “no trespassing” en

een projectie van “love poem” die de “queer”positie viert..

Marion toont ruim 20 fotografische zelfportretten.

de expositie loopt vanaf 28 augustus tot en met 2 oktober.
De galerie is open van donderdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

English version:

Willemijn da Campo will have a exhibition at the invitation of and together with Marion Vos and two other artists, Anita de baaij and Han Klinkhamer.
The picture above is meant as a teaser, a little part of one of the nine works she will exhibit. Both Marion Vos and Willemijn work around the genderidentity theme, though starting from different angle’s, the work is complementary in a strong way.

Willemijn presents :
a spatial work, textual, 10 by 10 by 8 feet with the tittle “heartland reasoning”. It is about binary gender dominance and the exclusion of “others” wich also relates to the HB2 bill of North Carolina.

Six “transgender anthology” portraits in negative relief that turn positive when looking from some distance.

A projection of her “love poem”, celebrating queer positions

and a hanging sculpture called “no trespassing”.

Marion Vos presents over 20 selfportraits in black and white photografy.

The exhibition will be open thursday to sunday, 13.00 till 17.00 hours until the 2 of october.

transgender rechten zijn mensen rechten

Geplaatst op zondag 20 september, 2015, 12:00

Wetsvoorstel in de Verenigde Staten: verbod op discriminatie tegen transgender personen in de zorg

(3 september, 2015) De Amerikaanse regering brengt een nieuw wetsvoorstel onder de aandacht: Het verbieden van discriminatie tegen transgender personen in de zorg.

Momenteel mag door zorgverzekeraars en zorgverleners niet gediscrimineerd worden op het gebied van ras, huidskleur, nationaliteit, geslacht, leeftijd of handicap. Met dit wetsvoorstel komt “gender identiteit” bij dat lijstje te staan.

Wat dit kort inhoudt: zorgverzekeraars en zorgverleners mogen niet discrimineren (en/of transgender personen weigeren) vanwege hun transitie. Dit betekend echter niet dat transitie kosten voortaan standaard door alle zorgverzekeraars betaald worden.

Het doel van dit wetsvoorstel is om de zorg (zoals eerste hulp) veiliger en toegankelijker maken voor transgender personen.

Lees het hele artikel op usnews.com