Geplaatst op maandag 20 november, 2017, 21:59

Op TD’oR, Transgender Day or Remembrance, 20 november, wordt wereldwijd stil gestaan bij transgenders en niet binaire mensen die vermoord werden omdat zij anders zijn. Afgelopen jaar zijn 325 van onze lotgenoten door zo’n hate-crime om het leven gekomen. Sinds het begin van de registratie zijn 3.343 moorden op transgenders genoteerd. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Latijns-Amerika.
 
Het afgelopen jaar zijn 3 transgenders in Europa vermoord. Toch reflecteren deze slachtoffers een wereldwijde trend. Het geweld tegen transgenders en niet binaire personen is vaak verweven met andere factoren zoals armoede en de slechte economische situatie waarin veel van onze lotgenoten leven. Zelfs in Nederland, waar ook een slachtoffer viel te betreuren, is 25% van de transgenders werkloos of hebben een WAO uitkering.
 
Veel slachtoffers behoren tot minderheden zoals vluchtelingen en migranten. Veel transgenders leven bovendien in een sociaal isolement. Het Italiaanse slachtoffer dat geregistreerd staat als ‘Onbekend, zonder naam’, spreekt boekdelen. Helaas is zij niet de enige die afgelopen jaar eenzaam om het leven kwam.
 
Het betreft alleen de geregistreerde slachtoffers, het feitelijke aantal slachtoffers is veel hoger. Niet alle hate-crimes worden als zodanig geregistreerd. Er zijn zelfs landen waar geen registratiesysteem bestaat. Zelfmoord is niet opgenomen in het huidige registratiesysteem.
 
Volgens ons zouden veel transgenders die zichzelf van het leven beroofden ook tot hate-crimes gerekend kunnen worden. De zware omstandigheden waar veel transgenders in de wereld moeten leven vol haat en discriminatie, laat voor veel mensen geen andere uitweg over dan uit het leven te stappen.
 
Zelfs 19 jaar na de brute moord op Rita Hester, een Afro-Amerikaanse transgendervrouw, die tot de Transgender Day of Remembrance leidde, horen wij nog steeds over wrede moorden op onze lotgenoten overal ter wereld.
 
De enige manier om ons tegen deze vorm van bruut geweld te keren, is steeds onze stem te laten weerklinken, steeds weer op te komen voor fundamentele mensenrechten en steeds weer opnieuw te streven naar internationale solidariteit. Veel slachtoffers hadden niet anders gewild.